Szerződés a szolgáltatókkal

Kiválasztottuk a szolgáltatókat az esküvőre, megbeszéltünk mindet, de valami még hiányzik?

A megállapodást legjobb, ha írott formában is megkötjük.

„A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.” (Ptk. 6:58. §)

Szóval ahogy a fenti szövegből is látszik, kölcsönös egybehangzó jognyilatkozat”, tehát mindkét fél érdekeit, jogait és kötelezettségeit is tartalmazza. A netet böngészve sok szerződés mintát találunk, amit gyakorlatilag szabadon bővíthetünk, ha ez mindkét fél számára elfogadható. Minden amiben szóban megegyeztünk, papírra vethető és kölcsönös elfogadás után, kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére”.

Ez így akár bonyolult is lehet, de nézzünk pár gyakorlati példát.

A megbízási szerződésen szerepeljenek a megbízó és a megbízott adatai, a megbízás tárgya, időtartama, helye, a megbízás dijjazása, előleg, foglaló, összege, valamint az elállás lehetősége.

  • megbízó: név, cím, születési idő, anyja neve
  • megbízott: név, cím, születési idő, anyja neve, céges adatok
  • megbízás tárgya: minden amit megbeszéltünk
  • időtartam: mettől meddig szól (érkezés, távozás időpontja)
  • helye: pontos címeket írjunk
  • díjazás: megbízás díja+útiköltség, ha van
  • előleg: beleszámít a teljes árba, meghíúsulás esetén visszajár
  • foglaló: beleszámít a teljes árba, aznoban ha a megbízó felmondja a szerződést, akkor nem jár vissza. Ha a megbízott mondja fel, akkor annak a kétszerese jár vissza, ez alól kivételt képez a vis major esete.
  • elállás lehetősége: például ha a megbízott nem tudja teljesíteni a megbízást, mert kórházba kerül, viszont maga helyett ajánl valakit. Vagy a megbízó nem tertja meg az esküvőt, mert előre nem látható esemény történt.

Szólj hozzá!